เทคนิคช่วยลูกน้องให้เลิกเหล้า

การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อผู้ดื่มในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม หรือเศรษฐกิจ โดยในแต่ละด้านก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักพบกับผู้ที่ดื่มสุราก็คือปัญหาด้านหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็น ดื่มแล้วเมาไม่สามารถทำการทำงานได้ ขาดงาน มาทำงานสาย มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือเกิดภาวะทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่องาน เช่น มือสั่น สมองไม่แล่น คิดช้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อความเจริญเติบในหน้าที่การงาน ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา แล้วมีผู้ที่ติดสุราอยู่ในองค์กร คุณอาจต้องเสี่ยงกับผลการทำงานที่อาจจะออกมาไม่ดี หรือไม่เต็มที่นัก ซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อไปถึงองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็น เสียเวลา เสียรายได้ หรือแม้กระทั่งเสียภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นัก อย่างไรก็ตาม การทอดทิ้งผู้ดื่ม โดยการปล่อยให้ดื่มต่อไป หรือการไล่ออก อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก เพราะจะทำให้คุณเสียบุคลากรที่มีความสามารถไป ดังนั้นทางออกที่เหมาะสมที่คุณสามารถทำได้คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้ดื่มได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

โดยอำนาจทางหน้าที่การงาน คุณสามารถสั่งให้เขาพักงานและเข้าบำบัดรักษาได้ โดยอาจยื่นคำขาดว่าหากเขาไม่บำบัดรักษา อาจส่งผลเสียต่อตำแหน่งงานของเขา หรืออาจถูกไล่ออกได้ ให้พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ปนแสดงความห่วงใยและเห็นใจ ไม่ใช้น้ำเสียงที่ดุดัน ว่ากล่าว แต่ให้ชี้แจงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขาตามความเป็นจริง หากเขายอมรับการบำบัด คุณควรติดต่อหรือแจ้งให้ครอบครัวของผู้ดื่มเข้าร่วมในการช่วยเหลือผู้ดื่มด้วย

นอกจากนี้แล้ว การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ดื่มสุรา หรือการมีมาตรการป้องกันการดื่มสุราในสถานที่ทำงาน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนในองค์กรไม่ตกเป็นทาสของสุรา จนส่งผลกระทบต่องานและองค์กรของคุณ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th