Logo alt

เลิกเหล้ากับหมอ


การฟื้นฟูสมรรถภาพ

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3120

การบำบัดในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการบำบัดในช่วงหลังจากการถอนพิษสุรา ผู้ป่วยสามารถหยุดสุราเบื้องต้นได้แล้ว และในตอนนี้จะไม่มีอาการถอนสุรา สุขภาพร่างกายและจิตใจจะค่อยๆดีขึ้นพอที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้

ขั้นตอนการบำบัดรักษา

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3767

การบำบัดรักษาทางการแพทย์เพื่อเลิกสุราเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จมากขึ้น  โดยขั้นตอนการบำบัดรักษามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพบแพทย์

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3241

การหยุดดื่มโดยการพบแพทย์ เหมาะสำหรับผู้ดื่มที่มีประวัติอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงหลังหยุดดื่มสุรา หรือหยุดดื่มแล้วมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง เช่น อาการชัก กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง สมองสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน รวมถึงผู้ที่เคยเลิกสุรามาแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และผู้ที่ต้องการหยุดดื่มแต่ไม่ต้องการทรมานจากการหยุดดื่มสถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th