ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

7 ส.ค. 59 / อ่าน 152
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง โดยมีกระบวนให้เกิดการสร้างความหวัง และพลังใจให้กันและกัน

ข่าวงานวิจัย

ข่าวผลกระทบจากการดื่มเหล้า

ประสบการณ์การเลิกเหล้า

ประสบการณ์ช่วยคนเลิกเหล้า

ถาม-ตอบ


ถาม-ตอบ
อยากให้พ่อเลิกเหล้าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 59, ตอบ 0, โดย โจ้


สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th