ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

7 ส.ค. 59 / อ่าน 30
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง โดยมีกระบวนให้เกิดการสร้างความหวัง และพลังใจให้กันและกัน

ข่าวงานวิจัย

สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

โทรศัพท์:02-354-8360 โทรสาร:02-354-5190 มือถือ:087-995-9501 สายด่วนเลิกเหล้าโทร.1413 เว็บไซต์ www.1413.in.th