การฟื้นฟูสมรรถภาพ

21 ธันวาคม 55 / อ่าน : 1,676


การบำบัดในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการบำบัดในช่วงหลังจากการถอนพิษสุรา ผู้ป่วยสามารถหยุดสุราเบื้องต้นได้แล้ว และในตอนนี้จะไม่มีอาการถอนสุรา สุขภาพร่างกายและจิตใจจะค่อยๆดีขึ้นพอที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้


Google+ LinkedIn Pinterest Twitter Facebook

สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th