วิธีช่วยคนเลิกเหล้า


การช่วยเหลือผู้ดื่มสุรากรณีไม่ฉุกเฉิน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5669

ให้เริ่มต้นพูดคุยด้วยความห่วงใย สอบถามถึงผลกระทบต่อสุขภาพ หน้าที่การงาน และความสมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยจะต้องระมัดระวังว่าเขาอาจไม่ตระหนัก หรือปฏิเสธว่า เขาไม่มีปัญหา และไม่พยายามบังคับให้ผู้ดื่มยอมรับว่ามีปัญหา เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ พร้อมกับให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงนิสัยการดื่ม

เมื่อเสี่ยงต่อการถูกผู้ดื่มทำร้าย

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 11834

ผู้ที่มีปัญหาการดื่ม อาจเสี่ยงต่อการทำร้ายผู้อื่น เพราะเมาสุราหรือมีอาการทางจิตจากการใช้สุรา  หรือใช้สุราร่วมกับสารเสพติดอื่น ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกผู้ดื่มทำร้าย คุณควรจัดการกับสถานการณ์ ดังนี้

เมื่อผู้ดื่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5498

ถ้าผู้ดื่มคิดทำร้ายตนเอง หรือคิดฆ่าตัวตาย การดื่มสุราจะทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ เพิ่มโอกาสในการทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย ไม่ควรดื่มสุรา แม้ในปริมาณน้อยๆก็ตาม การช่วยเหลือผู้ที่คิดทำร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย มีดังนี้

เทคนิคการแก้อาการเมาค้าง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 8162

อาการเมาค้างเป็นภาวะจากการที่ร่างกายขาดน้ำ ซึ่งเป็นผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายจะสามารถรับได้ ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลของระบบสารต่างๆในร่างกาย

ใครบ้างที่ควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 6856

ผู้ดื่มที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน คือผู้ที่มีลักษณะอาการดังต่อไปนี้

คุณจะช่วยเหลือผู้ดื่มได้อย่างไร

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 8038

การพบว่าคนในครอบครัว หรือคนที่เรารักติดสุราเป็นสิ่งที่ทรมานใจ หลายคนอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ถูกผู้ดื่มปฏิเสธกลับมา อีกทั้งผู้ดื่มยังแสดงท่าทีไม่สนใจหรือใส่ใจในความพยายามที่จะช่วยเหลือของเรา แต่กลับผลักใสความหวังดีของเราและต่อต้านสถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th