ผลกระทบอื่นๆจากเหล้า


สุรากับความรุนแรง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 7443

สุราเป็นสารเสพติดที่ไม่เพียงแต่จะบ่อนทำลายสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ดื่มเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อบุคคลซึ่งอยู่รอบข้างอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดความเครียดกับบุคคลในครอบครัว การเกิดโรคภัยจากความเครียด อับอาย เสียการเสียงาน เสียเงินทองไปกับการชำระหนี้สินที่เกิดจากการดื่มสุรา รวมถึงเรื่องของการกระทำความรุนแรง

สุรากับการฆ่าตัวตาย

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 7887

โดยทั่วไปผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย มักมองการฆ่าตัวตายว่าเป็นทางออกเพียงทางเดียวของปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ คนเหล่านี้มักกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดทางจิตใจที่ทำให้รู้สึกทนไม่ได้ รู้สึกถูกบีบคั้น ทำให้มองไม่เห็นทางออก จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหยุดการรับรู้และคิดว่าการตายเป็นการหยุดความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหมด

สุรากับอาชญากรรม

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 8820

ถึงแม้ว่าการดื่มสุราของคุณในตอนนี้จะยังไม่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ แต่การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องและดื่มเป็นปริมาณมาก ก็จะยิ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ และการตัดสินใจได้อยู่เช่นเดิม ผลที่ตามมาคือ เมื่อคุณดื่มสุราเข้าไปเป็นปริมาณมาก

สุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 9333

อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงและพบบ่อยในปัจจุบัน มักมีความเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง คนที่อยู่ในสภาพมึนเมานั้น จะขาดสติและไม่สามารถบังคับตนเองได้ โดยสุราที่ดื่มจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทสถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th