คุณจะช่วยเหลือผู้ดื่มได้อย่างไร

การพบว่าคนในครอบครัว หรือคนที่เรารักติดสุราเป็นสิ่งที่ทรมานใจ หลายคนอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ถูกผู้ดื่มปฏิเสธกลับมา อีกทั้งผู้ดื่มยังแสดงท่าทีไม่สนใจหรือใส่ใจในความพยายามที่จะช่วยเหลือของเรา แต่กลับผลักใสความหวังดีของเราและต่อต้าน จึงเป็นสาเหตุที่หลายคนก็อาจไม่กล้าที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในผู้ดื่มหลายคน ภายนอกอาจแสดงออกเหมือนว่าไม่สนใจ หรือใส่ใจแต่จริงๆแล้ว เขาอาจเคยหรือได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว หรืออยากที่จะหยุดดื่ม แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ดังนั้น คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเช่นคุณ ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้

การช่วยเหลือผู้ดื่มสามารถทำได้โดยการศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องของสมองติดสุรา อาการถอนพิษสุรา โรคติดสุรา ผลกระทบจากการดื่ม วิธีหยุดดื่มด้วยตนเอง การหยุดดื่มโดยพบแพทย์ ขั้นตอนการบำบัดรักษา รวมถึงเรื่องของสถานบำบัด เป็นต้น เพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของเขา และสามารถให้ข้อมูลกับผู้ดื่มได้ในเวลาที่เขาต้องการ หรือนำข้อมูลไปเสนอกับเขาถึงเรื่องของวิธีการช่วยเหลือ นอกจากจากนี้ การมีความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากสุรา ก็จะทำให้เราสามารถสังเกตอาการของผู้ดื่ม ดูแนวโน้มการเกิดโรค และเอามาเป็นประเด็นจูงใจให้เขาเห็นถึงความสำคัญของการหยุดดื่มได้ เป็นต้น โดยช่องทางในการรับข้อมูลเหล่านี้ก็คือ สื่อต่างๆ เช่น ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต หนังสือคู่มือ หรือโทรถามจากแหล่งที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องสุราได้ (เช่น หมายเลข 1413) เป็นต้น

อีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะสามารถได้รับข้อมูล และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเลิกสุราหรือการช่วยเหลือผู้ดื่มได้ ก็คือ ชุมชนออนไลน์  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการพูดคุยในกระทู้ หรือกระดานข้อความ (webboard) โดยจะมีข้อดีคือ คุณจะได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเข้าใจคุณ ให้กำลังใจ และอาจมีเทคนิคหรือทางออกที่น่าสนใจซึ่งคุณสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นๆที่กำลังประสบความทุกข์ใจได้เช่นเดียวกัน

นอกจากการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุราแล้ว แนวทางที่คุณจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ต่อไปคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เขาหยุดดื่มหรือเข้าสู่การบำบัดรักษา ไม่กล่าวโทษในสิ่งที่พลาดพลั้งไป แต่ให้กำลังใจและชื่นชมหากเขาทำในสิ่งที่ดี หรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

How to cope. (2009). Retrieved December 15, 2011, from http://www.alcoholanswers.org/friends-family/how-to-cope.cfm

What can I do to Help?. (2009). Retrieved December 15, 2011, from http://www.alcoholanswers.org/friends-family/what-can-i-do-to-help.cfm
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th