โปรแกรมประเมินระดับความเครียด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ


ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ชื่อตัวท่าน หรือชื่อสมุติในการติดต่อ


หมายเหตุ : หลังจบการประเมินระดับปัญหาการดื่มสุรา ทางศูนย์ฯขออนุญาตรบกวนผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจของข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th