ยาเบื่อเหล้า

ยาเบื่อเหล้า มีชื่อสามัญว่า ไดซันฟิแลม ขนาดยาเม็ดละ 500 มก. รับประทานวันละ ½ - 1 เม็ดต่อวัน ขนาดโดยทั่วไปประมาณ ½ เม็ด หรือ 250 มก. ชื่อการค้าที่มีในประเทศ ได้แก่ chronol, difiram, alcobuse

กลไกการออกฤทธิ์ : ยาจะไปยับยั้งน้ำย่อย (เอนไซม์) ของตับ หากผู้ป่วยรับประทานยาไดซันฟิแลม และไปดื่มสุรา จะเกิดภาวะเป็นพิษ ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน หน้าแดง ตัวแดง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลมหมดสติได้ กรณีที่มีอาการรุนแรงมาก อาจเป็นอันตรายถึงขั้นทำให้ความดันโลหิตต่ำ หัวใจหยุดเต้นได้

ดังนั้น การรับประทานยาตัวนี้ จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการหยุดดื่มสุราโดยเด็ดขาด เป็นการรับประทานยาเพื่อเตือนใจผู้ติดสุราว่าไม่สามารถกลับไปดื่มสุราได้ หากกลับไปดื่ม ก็จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

วิธีการรับประทาน : ผู้ป่วยต้องหยุดดื่มสุราแล้วเป็นอย่างน้อย 24-48ชม. เพื่อให้แอลกอฮอล์หมดไปจากร่างกาย และควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ระยะเวลาที่รับประทาน ประมาณ 6-12 เดือนในช่วงที่กำลังเลิกสุราอย่างจริงจัง

**ข้อควรระวัง ไม่ควรแอบให้ยาแก่ผู้ป่วยทานโดยไม่รู้ตัว ผู้ป่วยอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตจากปฏิกิริยาของยากับแอลกอฮอล์ที่รุนแรง ซึ่งเคยมีรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วย หากต้องการใช้ยาตัวนี้ควรปรึกษาแพทย์ และควรตรวจเลือดเพื่อติดตามการทำงานของตับและเม็ดเลือดทุก 6 เดือน 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง   

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th