Logo alt

โครงการอบรมฟรี หัวข้อ "4 เคล็ดลับเลิกเหล้าให้สำเร็จ"

 

 

วันนี้ทาง 1413 สายด่วนเลิกเหล้า มีโครงการดีๆมานำเสนอทุกท่านนั้นก็คือ

โครงการอบรมฟรี สำหรับผู้ดื่มที่ต้องการหยุดดื่มสุรา ในหัวข้อ "4 เคล็ดลับเลิกเหล้าให้สำเร็จ"

อบรม วันที่ 23 พ.ค. - 24 พ.ค. 62  เวลา 08:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาการติดสุรา อ.ธวัชชัย กุศล รองหัวหน้าสายด่วนเลิกเหล้า1413

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น!!! 

สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 17 พ.ค. 2562

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 
Facebook 1413 สายด่วนเลิกเหล้า 
เบอร์ 091-9890791 (คุณอัมภิรา)
หรือ Line ID : @pbb6202g
(ติดต่อวันและเวลาราชการ)เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th