สุรากับโรคไต

หน้าที่หลักของไตคือการกรองเลือด นำสารที่ไม่จำเป็นออกนอกร่างกาย รวมถึงควบคุมปริมาณของน้ำและสารอื่นๆภายในร่างกาย ด้วยการขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งการปัสสาวะนั้นจะถูกควบคุมโดยกระเพาะปัสสาวะ กล่าวคือ เมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็ม ก็จะส่งสัญญาณให้มีการขับปัสสาวะออก

การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อไตในหลายประเด็น ได้แก่ ทำลายเซลล์โดยตรงทำให้ไตโต เกิดความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนจากไต รวมถึงทำให้เกิดความไม่สมดุลของระดับไอออนในร่างกายซึ่งจะทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารทำงานผิดปกติไป ในกรณีของผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจนส่งผลกระทบต่อตับ ยังทำให้ไตทำงานลำบากมากขึ้น เนื่องจากการที่ตับมีปัญหา ก็จะส่งผลต่อปริมาณโซเดียมที่จะถูกส่งไปที่ไต จนสามารถเกิดเป็นภาวะไตวายขึ้นได้

หลายคนยังพบอีกว่าการดื่มสุราทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อย ทั้งนี้เนื่องมาจากสุราไปควบคุมการหลั่งของระดับฮอร์โมน ADH ที่ช่วยควบคุมเรื่องของปริมาณปัสสาวะ โดยทำให้น้ำไม่ผ่านเข้าไต แต่ไหลผ่านลงไปที่กระเพาะปัสสาวะ ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้น จึงเกิดการปัสสาวะบ่อย และการที่ร่างกายขับปัสสาวะบ่อยนี้ จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ จึงทำให้มีความเข้มข้นของไอออนบางชนิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น โซเดียม ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ตัวบวมน้ำ และทำให้เส้นเลือดเกิดการแข็งตัว เกิดอันตรายต่อไต จนอาจเกิดเป็นไตวายได้เช่นกัน

นอกจากนี้ การดื่มสุรายังมีผลทำให้สารบางสารชนิดมีปริมาณลดลง เช่น แคลเซียม และฟอสเฟต ที่สูญเสียไปกับการขับถ่ายน้ำออกจากร่างกายมากเกินไป สภาพวะเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอาการชัก กล้ามเนื้อหดเกร็ง ซึ่งถ้าหากไปมีมีผลต่อกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

Rennie, S. (2009). Kidneys. Retrieved March 28, 2012, from http://www.alcoholanswers.org/alcohol-education/health-topics/alcohol-and-kidneys.cfm

 




ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า




สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th