ความรู้เรื่องการใช้ยา

ผู้ติดสุราควรมีความรู้เรื่องยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ภาวะแทรกซ้อนและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยา เพื่อให้ผู้ติดสุรามีการดูแลตนเองเรื่องยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้

1. ยารักษาอาการถอนพิษสุรา เช่น ยาไดอะซีแพม :

- ห้ามใช้ร่วมกับการดื่มสุรา เนื่องจากยาฤทธิ์กดประสาทอาจทำให้เกิดภาวะหมดสติได้

- ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ เพราะยาอาจทำให้รู้สึกง่วง

- ถ้ามีอาการมึนงง สับสน การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ประสานกัน ให้หยุดยา และรีบมาพบแพทย์

2. วิตามิน เช่น วิตามินบี : รับประทานตามขนาดที่กำหนด

3. ยาเบื่อเหล้า เช่น ยาไดซัลฟูแรม :

- ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจไม่ควรใช้ยานี้

- ก่อนใช้ยาต้องแน่ใจว่าไม่ดื่มสุราเลย อย่างน้อย 12-24 ชั่วโมง

- ขณะใช้ยา หากมีการดื่มสุรา จะเกิดอาการหน้าแดง ร้อนออกใบหน้า แขน หน้าอก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ความดันโลหิตต่ำ ญาติต้องดูแล และนำผู้ติดสุราส่งต่อโรงพยาบาล

4. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร :

- ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับ ไต หัวใจ ความดันโลหิตสูง หากจำเป็นต้องใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์

- หากใช้ยาอื่นร่วมกับยาลดกรด ต้องปรึกษาแพทย์ เนื่องจากยาลดกรด ต้องปรึกษาแพทย์ เนื่องจากลดกรด มักทำปฏิกิริยากับยาตัวอื่น

- อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องเดิน

5. ยาต้านเศร้า :

- อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ กระวนกระวาย ปวดศีรษะ เกิดขึ้นชั่วคราวใน 2-3 สัปดาห์แรก แต่อาการจะค่อยๆดีขึ้นเองหลังจากให้ยาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

- อาจมีความต้องการทางเพศลดลง หรือมีอาการกระสับกระส่าย มือสั่น ตัวสั่นในผู้สูงอายุ

- อาการที่พบได้น้อย ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสีย เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูง อ่อนเพลีย ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป สั่น กล้ามเนื้อ กระตุก ไตวาย และอาจทำให้เสียชีวิต

 

การปฏิบัติตัวขณะได้รับยารักษาโรคติดสุรา  

  1. ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาเรื่องสุรา ควรได้จากแพทย์เท่านั้น ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง
  2. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ติดต่อรับยาเมื่อยาหมด
  3. ขณะรับประทานยา ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  4. หากมีปัญหา หรือความไม่สุขสบายที่เกิดจากการรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, ภรภัทร สิมะวงศ์, และนพวรรณ อูปคำ. (2554). คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th