การดูแลที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย จะส่งเสริมให้ผู้ติดสุรา มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เอื้อต่อการลด ละ เลิกการดื่มสุรา

ภายในบ้าน 

  1. จัดบ้านให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างส่องทั่วถึง เช่น เปิดหน้าต่าง
  2. ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเป็นประจำ
  3. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
  4. ทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆ และมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน การลื่นหกล้ม
  5. ไม่ควรมีสุรา เบียร์ภายในบ้าน เพราะอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอยากดื่ม หาเครื่องดื่มอื่นมาแทน เช่น น้ำดื่มสะอาด นม เครื่องดื่มสมุนไพร
  6. จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ มิดชิด เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อาจนำมาทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น เช่น มีด เชือก ยาฆ่าแมลง

ภายนอกบ้าน 

  1. ดูแลสภาพแวดล้อมนอกบ้านให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู ฯลฯ
  2. ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ให้บ้านมีความสวยงาม น่าอยู่

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, ภรภัทร สิมะวงศ์, และนพวรรณ อูปคำ. (2554). คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th