อาการถอนพิษสุรา

อาการถอนพิษสุรา หรือที่เรียกว่า อาการขาดสุรา หรืออาการลงแดง เป็นอาการสำหรับผู้ที่ติดสุรา หรือดื่มสุรามานาน หรือดื่มหลายวันจนเมาหัวราน้ำ เมื่อหยุดดื่มสุราหรือลดปริมาณการดื่มลงจะเกิดอาการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น รู้สึกกระวนกระวาย วิตกกังวล มือสั่น ใจสั่น อาจมีอาการรุนแรงถึงกับพูดเพ้อ สับสน หลงผิด ประสาทหลอนทั้งทางตา-หู-ผิวหนัง บางกรณีอาจเกิดอาการชัก โดยอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นหลังหยุดดื่มสุราประมาณวันที่ 2 - 3 ไปจนถึง 1 สัปดาห์

สำหรับผู้ที่ดื่มถึงขั้นติดสุรา เมื่อหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มสุรา ก็มักเกิดอาการถอนสุราตามมา โดยทั่วไปแล้วอาการถอนสุรา จะเกิดภายใน 6-8 ชั่วโมงแรกหลังจากหยุดดื่ม โดยจะมีอาการสั่น, คลื่นไส้, อาเจียน, เหงื่อแตก, หัวใจเต้นเร็ว, ความดันโลหิตสูง, วิตกกังวล, หงุดหงิดกระสับกระส่าย เป็นต้น อาการถอนจึงมักจะรุนแรงสูงสุดที่ 24-36 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม หลังจากนั้นอาการก็ค่อยๆหายไปภายใน 3-4 วัน เรียกว่า การถอนสุราแบบธรรมดา

ในบางรายอาจมีอาการถอนสุราแบบซับซ้อนที่เป็นอันตรายตามมาได้ โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง เช่น มีอาการถอนสุราค่อนข้างรุนแรง คือ เมื่อหยุดดื่มภายใน 1 วันจะมีอาการเหมือนคนถอนสุราอย่างที่กล่าวมาข้างต้น แต่รุนแรงกว่า และถ้าเคยมีประวัติการถอนสุราแบบซับซ้อนมาก่อน เช่น มีอาการทางจิต อาการชัก อาการสับสน เพ้อคลั่งแทรกซ้อนขึ้นมา ก็จะทำให้มีโอกาสสูงที่จะแสดงอาการถอนสุราแบบซับซ้อนขึ้นมาอีกได้โดยทั่วไป อาการทางจิต เช่น คิดหลงผิด หูแว่ว เห็นภาพหลอน มักจะเริ่มเกิดขึ้นภายใน 8 - 12 ชั่วโมงแรกหลังจากหยุดดื่ม ส่วนอาการชักมักเกิดขึ้นภายใน 12 - 24 ชั่วโมงแรกภายหลังจากหยุดดื่ม

อาการสับสนเพ้อคลั่งจากการถอนสุรา เป็นการถอนสุราแบบซับซ้อนที่รุนแรงที่สุด เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นภาวะที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโดยมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยทั่วไปจะเกิดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากหยุดหรือลดปริมาณการดื่มสุรา มีอาการเด่นคือ สับสนเพ้อคลั่ง หงุดหงิด กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง ไม่รับรู้เวลา สถานที่ และบุคคล สูญเสียความทรงจำระยะสั้น และอาจมีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย เช่น เห็นเงาเป็นผีหรือเป็นคนจะมาทำร้าย เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง หรือทำร้ายผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ภาวะถอนแบบซับซ้อนนี้สามารถป้องกันได้ โดยการบำบัดด้วยการถอนพิษสุรา หากผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าตนเองจะมีอาการถอนแบบซับซ้อนหรือไม่ ควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์อย่างเร่งด่วน 

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th