สุรากับทารกในครรภ์

เมื่อคุณดื่มสุราในขณะกำลังตั้งครรภ์  แอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ ผ่านรกไปสู่ทารกในครรภ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทารกจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ช้ากว่า ทารกจึงมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าในร่างกายของมารดา มากกว่านั้นแอลกอฮอล์ยังรบกวนการรับออกซิเจนและสารอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของสมองและอวัยวะต่างๆ มีงานวิจัยมากมายที่แสดงถึงผลที่ร้ายแรงจากการที่มารดาดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์ ผลเกิดจากการดื่มสุราในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างอวัยวะต่างๆของทารก ในสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรกมีผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพวกเขากำลังตั้งครรภ์

Fetal alcohol syndrome (FAS) เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติแต่กำเนิดซึ่งเกิดจากการที่มารดาดื่มสุราขณะตั้งครรภ์ ลักษณะอาการที่เกิดกับทารกในครรภ์ ได้แก่

- เด็กตัวเล็ก น้ำหนักน้อย กะโหลกศีรษะเล็ก

- พัฒนาการล่าช้า ปัญญาอ่อน

- ความผิดปกติของอวัยวะ เช่น ใบหน้า หัวใจ ไตและระบบปัสสาวะ อวัยวะเพศ

- มีปัญหากับระบบประสาทส่วนกลาง

- ปัญหาพฤติกรรม

หากคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่  หยุดเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกในอนาคต  โดยหยุดดื่มตั้งแต่วันนี้ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ยังลดความเสี่ยงต่อความผิดปกติที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ด้วย

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th