สุรากับภาวะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากการผิดปกติของระบบไฟฟ้าในหัวใจ เกิดจากมีจุด หรือตำแหน่งบางตำแหน่งในหัวใจที่กำเนิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ หรือมีจุดวงจรลัดไฟฟ้าเล็กๆ ภายในหัวใจ ความผิดปกติดังกล่าวทำให้หัวใจเต้นช้า หรือเร็วผิดปกติ รวมถึงเต้นสะดุด ถึงแม้ว่าอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจะยังไม่ทำให้การทำงานของหัวใจเสียไป แต่ก็ไม่ควรละเลยอาการของภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อาการที่พบได้แก่   ใจสั่น หน้ามืด เจ็บหน้าอก อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นลม หมดสติ หรือหัวใจวายขึ้นกับอัตราเร็วระยะเวลาที่เกิด รวมทั้งพยาธิสภาพของหัวใจ อาการที่เกิดกับผู้ป่วยอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล หรือกลัวจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้

เป็นที่ทราบกันดีว่าการดื่มสุราจะมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ โดยปกติจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ แม้ว่าการดื่มสุราปริมาณปานกลางคือไม่เกิน 2 ดื่มต่อวันในผู้ชายและไม่เกิน 1 ดื่มต่อวันในผู้หญิงจะมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด แต่สุราเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดผลเสียในคนที่เป็นโรคหัวใจเดิมอยู่แล้ว และการดื่มในปริมาณที่สูงจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้

Holiday heart เป็นคำที่ใช้เรียกแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจที่สัมพันธ์กับการดื่มโดยที่ไม่พบความผิดปกติของสารน้ำในร่างกายหรืออาการทางโรคหัวใจ แม้ว่าจะพบการเต้นผิดปกติของหัวใจหลากหลายทั้งห้องบนและห้องล่าง แต่คนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วได้มาก ยิ่งไปกว่านั้นอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นการแสดงอาการแรกๆของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากสุรา

การศึกษาทางระบาดวิทยานั้นพบว่า อุบัติการณ์ของการเสียชีวิตอย่างฉับพลันเพิ่มมากขึ้นในคนที่ดื่มสุราในช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่า การเสียชีวิตจากการเต้นผิดปกติของหัวใจ บางทีอาจเกี่ยวกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ แมกนีเซียมในเลือดต่ำ หรือแม้กระทั่งผลของสุราโดยตรงเอง

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.




ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า




สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th