อาการของคนเมาสุรา

โดยปกติร่างกายของผู้ใหญ่จะเผาผลาญแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้ 10 กรัมต่อชั่วโมง หรือ 1 ดื่มมาตรฐานต่อชั่วโมง (เทียบเท่ากับเบียร์ประมาณ 1 กระป๋อง หรือสุรา 40 ดีกรีปริมาณ 25 ซีซี  หรือไวน์ปริมาณ 1 แก้ว ต่อชั่วโมง) แต่ถ้าดื่มแอลกอฮอล์เร็วกว่าอัตราการทำลายแอลกอฮอล์ปกติของร่างกาย ระดับของแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มขึ้น เกิดเป็นอาการเมาสุรา ซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ดังต่อไปนี้

 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 

(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

ลักษณะของอาการเมา

20-90

เริ่มเสียการทรงตัว อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

50

มีความผิดทางกฎหมาย โทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา  หรือเมาแล้วขับ

100-199

มีอาการทางประสาทวิทยา  การตอบสนองช้าลง เดินเซ ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน  มีอาการทางจิตใจและอารมณ์ 

200-299

มีอาการเมาอย่างเห็นได้ชัดเจน คลื่นไส้อาเจียน เดินเซอย่างมาก

300-399

อุณหภูมิร่างกายลดลง พูดไม่ชัด ความจำเสื่อม

400-499

การรู้สึกตัวแย่ลง อาจถึงขั้นโคม่า ระบบหายใจแย่ลง อุณหภูมิและความดันเลือดลดลง ปัสสาวะราดหรือไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ อาจทำให้ลิ้นตกอุดตันทางเดินหายใจ  หรือสำลักอาหารจากกระเพาะอาหาร หรือไม่หายใจ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

500-800

ทำให้เสียชีวิตได้

 

ซึ่งการตรวจระดับแอลกอฮอล์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี  แต่วิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป คือ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และในเลือด   

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th