จริงหรือไม่!!! งดสุรา ทำให้คนฆ่าตัวตาย???

 

จริงหรือไม่!!! งดสุรา ทำให้คนฆ่าตัวตาย???

 

ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  มีมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และมาตรการ “งดขายสุรา” เพื่อลดการรวมกลุ่ม และลดการติดเชื้อ COVID-19 อาจทำให้ผู้เสพและผู้ติดที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ อาจจะแสวงหาสุรายาเสพติดไม่ได้ บางรายปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด บางรายว้าวุ่นใจอย่างมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ บางรายอาจมีอาการถอนสุราร่วมด้วย บางรายมีอาการทางจิต เกิดอารมณ์ซึมเศร้า แปรปรวน และอาจจบลงด้วยการฆ่าตัวตาย

 

ในทางพุทธศาสนา การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะเชื่อว่า ชีวิตหนึ่งไม่ได้จบสิ้นด้วยความตาย อารมณ์ของจิตสุดท้ายก่อนตายมีความสำคัญมากต่อการเกิดในภพภูมิใหม่ ถ้ามีจิตที่เศร้าหมอง หรือเมามายขาดสติด้วยฤทธิ์สุรายาเสพติด จะทำให้จิตยังวนเวียนอยู่กับการฆ่าตัวตายซ้ำๆ ไม่จบสิ้น ดังคำพูดที่ว่า “หากฆ่าตัวตาย ก็ต้องฆ่าตัวตายซ้ำๆ อีก 500 ชาติ เหมือนติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาได้อีกเลย” 

 

ดังนั้น ถ้ามองวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้ผู้คนในสังคมกลับมาดูแลสุขอนามัยของตนเอง ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับครอบครัว ให้กำลังใจกัน และส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย การทำอาหาร ทำสวนปลูกต้นไม้ เป็นต้น เมื่อวิกฤติผ่านพ้นไป นอกเหนือจากสุขภาพกายที่ดีขึ้น สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและยังช่วยพัฒนาปัญญา ช่วยให้มีอาชีพใหม่ๆ เป็นรายได้เสริม มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้  มีความมั่นคง ช่วยให้ชีวิตมีความสงบสุข

 

ในช่วงของการลดหรือหยุดดื่มสุรา สามารถติดต่อศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา เพื่อขอคำแนะนำ  “การหยุดดื่มสุราอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้ ผู้ติดสุราไม่ควรไปดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นหรือยาเสพติดอื่นทดแทน เพราะมีอันตรายถึงแก่ชีวิต หากมีอาการถอนสุรารุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ทันที

 

 

พันเอก (พิเศษ) พิชัย แสงชาญชัย

หัวหน้าศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

19 เมษายน 2563...

 

ขอรับคำปรึกษาโทร 1413 สายด่วนเลิกเหล้า

หรือ Inbox  m.me/1413helpline

#ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

#1413สายด่วนเลิกเหล้า

#เลิกเหล้าสู้โควิด

#วิกฤตคือโอกาส

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th