พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสช่วย “เลิกเหล้า”

 

 พลิกวิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาสช่วย “เลิกเหล้า”

พันเอก (พิเศษ) พิชัย แสงชาญชัย หัวหน้าศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด และผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้กล่าวว่า ในช่วงที่มีมาตรการ “งดขายเหล้า” มีทั้งผู้ดื่มและญาติให้ความสนใจ โทรเข้าไปที่ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เพื่อขอคำปรึกษา ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการเกือบเท่ากับช่วงที่ สสส. มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน

มาตราการ “งดขายเหล้า งดสังสรรค์” จึงเป็นโอกาสที่ผู้ดื่มสุราหรือญาติจะช่วยกันสังเกต และประเมินภาวะการติดเหล้าได้จากข้อบ่งชี้ 7 ข้อ รวมถึงอาการ การรักษา และช่องทางการขอรับคำปรึกษาวิธี “การเลิกดื่มเหล้าอย่างปลอดภัย” เพื่อคืนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ และดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสบาย

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

http://llln.me/PfD86Ne

 

หาข้อมูลหรือคำตอบที่ถามบ่อย ได้ที่

http://www.1413.in.th/categories/view/27

 

☎️ ติดต่อสอบถามโทร 1413 สายด่วนเลิกเหล้า

หรือ m.me/1413helpline

 

#ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

#1413สายด่วนเลิกเหล้า

#เลิกเหล้าสู้โควิด

#ลงแดงรักษาได้

#วิกฤติคือโอกาส

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th