มาตรการงดขายสุราในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ไม่เเนะนำให้ดื่มแอลกอออล์ชนิดอื่นทดแทน อาจเป็นอันตรายถึงตายได้

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนติดเหล้าเลิกเหล้าไม่สำเร็จ เพราะมีอาการลงแดงเกิดความทรมาน จึงกลับไปดื่มเหล้าเพื่อลดความทรมาน

ช่วงที่รัฐได้ออกมาตรการห้ามขายเหล้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรคCOVID-19 สิ่งที่เป็นห่วงคือคนติดเหล้า จะทนกับความทรมานไม่ไหว อาจทำให้ตัดสินใจใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลมาดื่มแทน ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ เพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้

ข้อเท็จจริงคือในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ล้างแผลมีขั้นตอนการผลิตมาจากพืชประเภทน้ำตาล และพืชจำพวกแป้งเช่นเดียวกันก็จริง แต่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณ แอลกอฮอล์ตั้งแต่ 4%- 40% เท่านั้น ซึ่งปกติก็เป็นพิษต่อร่างกายและยากต่อการขจัดออก ส่วนแอลกอฮอล์ล้างแผล และแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม มีปริมาณความเข้มข้นสูงถึง 70%-95% เพราะความเข้มสูงจึงนำมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หากนำมาดื่มย่อมทำให้เสียชีวิตเหมือนที่เป็นข่าว

ดังนั้นหากหยุดเหล้ากะทันหันไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์อื่นทดแทน เพราะอันตรายถึงชีวิตได้ ขอแนะนำให้จิบน้ำหวาน ดื่มเกลือแร่ น้ำเปล่า วิตามินบี 1-6-12 และพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการลงแดงรุนแรง เช่น ไข้สูง ประสาทหลอน เพ้อสับสน และชัก ผู้ติดเหล้าหรือญาติเมื่อพบเห็นควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับยาลดอาการลงแดง

 เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th