มาตรการงดขายสุราในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ผู้ติดสุราที่หยุดดื่มกระทันหันบางรายอาจเกิดอาการถอนรุนเเรง ต้องปรึกษาแพทย์ทันที

  

       

 

มาตรการงดขายสุราในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19
ทุกวิกฤติ คือ โอกาส 
จากวิกฤติการระบาดของไวรัส COVID-19 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของการแพร่ระบาดเพราะยิ่งดื่มภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะต่ำลง และเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

ดังนั้นรัฐบาลจึงออกมาตรการต่างๆ ให้  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และ "งดขายสุรา" ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ติดสุรา ที่จะอยู่บ้านและฝึกตนเอง ให้ "ลด ละ เลิก" การดื่มสุรา ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความสุขทุกวัน

สำหรับผู้ติดสุราบางรายอาจจะมีคำถามว่า หากงดสุราแล้วมีอาการ จะต้องดูแลตนเองอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำจาก พันเอก (พิเศษ) พิชัย แสงชาญชัย หัวหน้าศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาฝากกันค่ะ

#1413สายด่วนเลิกเหล้า
#COVID-19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#งดเหล้า
#งดสังสรรค์เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th