ดื่มเหล้าเพื่อฆ่าเชื้อ COVID -19 ได้จริงไหม

เหล้ามีความเข้มข้นไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการฆ่าเชื้อโรค

แอลกอฮอล์กำจัดเชื้อจะกำจัดน้ำออกจากเซลล์ ขณะที่แอลกอฮอล์ระเหยไปจะละลายไขมันที่อยู่เยื่อหุ้มของเซลล์เชื้อโรคออกไปด้วย

ดังนั้น การดื่มเหล้าไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคในกระเพาะอาหาร เพราะปกติกระเพาะอาหารจะมีกรดที่เข้มข้นเพียงพอในการกำจัดเชื้อโรคได้ระดับหนึ่ง และมีเยื่อบุป้องกันการบุกรุกของเชื้อโรค

เหล้ากลับมีโทษภัยต่อกลไกป้องกันตนเองของกระเพาะอาหารมากกว่า โดยทำให้เกิดการอักเสบ และเป็นแผลที่กระเพาะอาหารในระยะยาว

#สรุปคือเหล้าไม่สามารถฆ่าเชื้อ COVID -19 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พ.อ. (พิเศษ) นพ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

#1413พลังแห่งการกอด  #1413สายด่วนเลิกเหล้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th