สุรากับโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน

               ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน แต่อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักคือ ปัจจัยเรื่องการดื่มสุรา จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่า การดื่มสุราในปริมาณที่มากมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อได้ง่าย เรียกว่า เป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสุรา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเนื่องเกี่ยวโยงไปยังความเจ็บปวดอื่น ๆ เช่นโรคตับ อาการแพ้ภูมิตัวเอง โรคปอดบวม วัณโรค ภาวะโลหิตเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบในปอด ผิวหนังอักเสบ

               โดยในภาวะปกติ ระบบภูมิคุ้มกันจะมีการตรวจตรา แยกแยะประเภทของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย และทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายให้หมดไปจากร่างกายโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทต่าง ๆแต่การดื่มสุราจะไปส่งผลต่อกระบวนการและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวออกไปกำจัดเชื้อโรค หรือ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ได้น้อยลง และมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมย่ลงอีกด้วย  ดังนั้นจึงมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อยู่ในร่างกายมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อระบบและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ก่อเกิดเป็นความเจ็บป่วยต่างๆได้มากมาย

               อาการแพ้ภูมิคุมกันตัวเอง เป็นอีกภาวะหนึ่งของระบบภูมิค้มกันที่เกิดได้จากการดื่มสุราที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยสุราจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกิดความสับสนในการจำแนกสิ่งแปลกปลอม จึงเกิดการทำลายตัวเอง ทำลายเซลล์ต่างๆ รวมไปถึงอวัยวะ หรือระบบประสาท ซึ่งส่วนมากมักเกิดความผิดปกติขึ้นกับตับ  แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งคนที่เกิดภาวะเหล่านี้ หากยังดื่มสุราเรื่อยๆ ต่อไป อาการก็จะยิ่งแย่ลง เต่หากหยุดดื่มสุรา ภาวะเหล่านี้ก็สามารถทุเลาลงได้
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th