โครงการอบรมฟรี หัวข้อ "4 เคล็ดลับเลิกเหล้าให้สำเร็จ" วันที่ 19 ก.ค.62

 

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมฟรี หัวข้อ 4 เคล็ดลับเลิกเหล้าให้สำเร็จ

อบรมในวันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

>>>>วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องวิธี การ ลด ละ เลิก สุรามากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตจริง เพื่อลด ละ เลิก สุราได้ดียิ่งขึ้น 
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีการลด ละ เลิก สุราได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

>>>>สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลิกเหล้าที่ถูกต้อง
2. ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปติดตามอาการจนกว่าจะครบ 1 ปี เพื่อให้คำปรึกษาและเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้หยุดดื่มสุราได้อย่างต่อเนื่อง
3.มีเครือข่ายกลุ่มผู้ดื่มเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้สึกขณะที่กำลังหยุดดื่ม

>>>>ผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งก่อน 
1.สามารถเข้าใจวิธีการเลิกสุราที่ถูกต้อง
2.มีเป้าหมายและพลังใจในการหยุดดื่มสุราได้อย่างต่อเนื่อง 
3.มีเครือข่ายกลุ่มผู้หยุดดื่มค่อยให้กำลังใจอยู่ส่ำเสมอ 
4.มีเจ้าหน้าที่คอยโทรไปติดตามอาการและให้กำลังเป็นระยะ

>>>>รูปแบบการอบรม

ช่วงเช้ารับฟังคำบรรยาย 
4 เคล็ดลับเลิกเหล้าให้สำเร็จ โดยอาจารย์ ธวัชชัย กุศล

ช่วงบ่าย ทำกลุ่มเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกเหล้า โดยอาจารย์ ธวัชชัย กุศล ภายในกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหยุดดื่ม แสวงหาแรงจูงใจและเป้าหมายในการหยุดดื่มเพื่อที่จะหยุดดื่มได้อย่างต่อเนื่อง


>>>>อาจารย์ผู้สอน
อ.ธวัชชัย กุศล รองหัวหน้าสายด่วนเลิกเหล้า1413

>>>>คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
- มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากหยุดดื่มสุรา
- สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดทั้งวัน 
- สามารถปฏิบัติตามกติกากลุ่มที่ตกลงกันระหว่างการอบรมได้

>>>>>เวลาเรียนและสถานที่
ณ ห้องประชุมศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

>>>>การสมัครเข้าร่วมอบรม 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 ก.ค. 62 วันเวลาราชการ ตามช่องทางดังนี้ 
1.091-9890791 ติดต่อ คุณอัมภิรา 
2.Facebook 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
3.Line ID : 1413helpline
หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/xVNbcTZvqaZYB1sa8เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th