ปรึกษาทางโทรศัพท์

ผู้รับบริการสามารถโทรเข้าหมายเลข 1413 เพื่อขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์จากผู้ให้การปรึกษา โดยบริการของเรา

  • ให้บริการสำหรับคนไทย
    • ผู้ที่ต้องการเลิกดื่มแอลกอฮอล์
    • ครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
  • เป็นการบริการปรึกษาพื่อการเลิกสุราเท่านั้น
  • เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์
  • นอกเวลา หรือวันหยุด มีระบบฝากข้อความ ชื่อ และเบอร์โทรกลับ
  • ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลิกสุรา ทางระบบอัตโนมัติ สายด่วน 1413  ทุกวันตลอด 24 ชม.
  • ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาเลิกสุราทางไปรษณีย์ (ส่งเอกสาร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th