เลิกเหล้าอยู่ที่ใจใช่หรือไม่

การดื่มสุราต่อเนื่องมายาวนานหลายปี  จะทำให้สมองของผู้ดื่มเกิดการเสพติด  สมองจะดื้อต่อสุรา ต้องดื่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม  หากหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มลง ก็มักมีอาการถอนตามมา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น ประสาทตื่นตัว ประสาทหลอน หูแว่ว คิดหลงผิดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการลมชัก ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะมีอาการสมองสับสน

เป็นเรื่องจริงที่ "ความตั้งใจ" เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การหยุดดื่มนั้นสำเร็จ ทั้งการหยุดดื่มด้วยตัวเอง และการเข้าบำบัดรักษาในสถานพยาบาล แต่สำหรับผู้ที่มีอาการถอนสุราดังกล่าวร่วมด้วย การหยุดดื่มสุราด้วยใจอาจไม่เพียงพอ ความทรมานจากอาการถอนสุราอาจเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ดื่มทนต่ออาการถอนสุราไม่ไหว และกลับมาดื่มสุราต่อไป

การบำบัดรักษาเพื่อถอนสุราเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยรักษาเพื่อบรรเทาอาการถอนสุรา และป้องกันอาการถอนสุรา โดยแพทย์จะให้ยาชดเชยเพื่อการถอนสุรา จนพ้นระยะที่ถอนรุนแรงไปจนปลอดภัย  ระยะเวลาการรักษา ประมาณ 7-14 วัน

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th