เมื่อท้อแท้กับการช่วยเหลือผู้ดื่ม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่าย รู้สึกสิ้นหวังกับการช่วยเหลือผู้ดื่มให้เลิกสุรา พยายามพูดคุยถึงโทษต่างๆนาๆของสุรา ร้องไห้เสียใจ ขอร้อง พยายามหายาหรือตัวช่วยอื่นๆ แม้กระทั่งพาผู้ดื่มไปพบแพทย์เพื่อบำบัดอาการติดสุราแล้วก็ตาม แต่ท้ายที่สุดผู้ดื่มก็ยังไม่สามารถเลิกสุราได้เสียที กลับบอกว่ายังไม่อยากเลิก เดี๋ยวอยากเลิกก็เลิกเอง บางรายรับปากว่าจะเลิก แต่พอถึงเวลาก็ยังดื่มอยู่เหมือนเดิม สิ่งเหล่านี้บั่นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิตของคุณ เกิดความเครียด ทุกข์ใจ และไม่รู้จะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรดี

สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถภูมิใจได้ คือคุณได้พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว เพียงแต่การเลิกสุราเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพร้อมของผู้ที่ดื่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะยังมองไม่เห็นโทษของสุรา จนกว่ามันจะสร้างความเสียหาย และกระทบกระเทือนอย่างมากต่อชีวิตของเขา อาจเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากกับการต้องยอมรับว่า ผู้ที่ดื่มสุรานั้นเมื่อจุดๆนี้ ตัวผู้ดื่มจะเริ่มคิดได้ว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เมื่อนั้นเขาจึงพร้อม และมีแรงผลักดันที่จะทำให้ตนสามารถหยุดดื่มได้อย่างเด็ดขาด

ดังนั้น สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ คือ การปล่อยวางเรื่องของผู้ดื่มก่อน ความเครียดจะยิ่งทำให้ศักยภาพในการแก้ปัญหาของคุณลดน้อยลง คุณควรหันกลับมาดูแลตนเอง กลับมาทำหน้าที่ที่มีอยู่ในบทบาทอื่นให้เต็มที่ เช่น บทบาทของการเป็นแม่ บทบาททางอาชีพ เป็นต้น ทำจิตใจให้สบาย หากเกิดความเครียด หรือไม่สบายใจ ให้หาทางจัดการกับความเครียดเหล่านั้นโดยการทำสิ่งที่คุณชอบ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูละคร ไปพบปะเพื่อนๆ หรือพูดคุยกับบุคคลที่คุณสบายใจ การปล่อยวางไม่ใช่เป็นการทอดทิ้ง แต่เป็นการพักเรื่องของเขาไว้ชั่วคราว เติมพลังให้ตนเอง และรอวันที่เขาพร้อม ที่จะให้คุณเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวันนั้นจะไม่เหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมา เพราะทั้งเขาและคุณพร้อมที่จะเคียงข้างและต่อสู้ไปในทางเส้นเดียวกัน

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th