การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

วิธีการง่ายๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสาร มีดังนี้

  1. ใช้คำว่า "ขอโทษ" เมื่อตนเองทำไม่ถูกต้องหรือได้สร้างภาระให้กับผู้อื่น
  2. ใช้คำว่า "ขอบคุณ" เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
  3. เมื่อถูกตำหนิต่อว่าให้ "เงียบ ไม่โต้แย้ง" ทำจิตใจให้สงบโดยนับ 1-10 เมื่อสงบแล้วให้อธิบายเหตุผลหรือความถูกต้อง หากคู่สนทนาไม่ยอมรับฟัง ให้หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ก่อน
  4. แสดงความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
  5. ไม่แยกตัวอยู่ตามลำพัง ร่วมกิจกรรมกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน สังคม เช่น งานศพ งานบุญ เป็นต้น

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, ภรภัทร สิมะวงศ์, และนพวรรณ อูปคำ. (2554). คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th