สุรากับความอ้วน

เป้าหมายที่เรารับประทานอาหารเพราะเราต้องการมีสุขภาพที่ดี  ได้รับสารอาหารร่างกายต้องการ และแคลอรีที่เราต้องการในการใช้พลังงาน ถ้าเรารับประทานมากเกินไป อาหารส่วนเกินจะเปลี่ยนเป็นไขมันและจะถูกเก็บไว้ในร่างกายของเรา  ถ้ารับประทานมากเกินไปอย่างสม่ำเสมอก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และหากน้ำหนักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราอาจกลายเป็นโรคอ้วนได้ในที่สุด โรคอ้วนหมายถึงการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกาย จัดได้ว่าเป็นโรคเรื้อรัง เช่นความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน โดยเมื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) จะมากกว่าหรือเท่ากับ 30

การดื่มเครื่องดื่มสุรามากเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าบางการศึกษาพบว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ดื่มปริมาณปานกลาง โดยได้อธิบายว่าแอลกอฮอล์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงของการโรคเบาหวาน แต่หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปสามารถนำไปสู่??ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคอ้วน

โดยทั่วไปคนเราสามารถที่จะรักษาน้ำหนักร่างกายได้หากสามารถเผาผลาญเท่ากับจำนวนของแคลอรีที่รับต่อวัน แต่ถ้าร่างกายไม่สามารถเผาผลาญแคลอรีเท่าที่ได้รับแล้ว ร่างกายจะเริ่มสะสมไขมัน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูง เช่น เบียร์ ไวน์ หรือวิสกี้ เป็นการเพิ่มแคลอรีให้ร่างกายมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลของการเกิดโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน หลายคนไม่ทราบปริมาณแคลอรีในเครื่องดื่ม เช่น 1 แก้วไวน์แดงหรือขาว (3.5 ออนซ์) มีประมาณ 70-75 แคลอรี เบียร์ (12 ออนซ์) มีประมาณ 135-145 แคลอรี และวิสกี้ (1.5 ออนซ์) มี 97 แคลอรี

นอกจากนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ดังนั้นผู้ที่ดื่มจึงเพิ่มปริมาณการรับประทานของอาหารในขณะที่ดื่ม ยิ่งหลายคนชอบที่จะดื่มแอลกอฮอล์กับอาหารที่มีไขมันสูง เป็นที่ทราบกันดีว่าไขมันมีจำนวนแคลอรีที่สูง ดังนั้นจึงมีส่วนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th