1413 สายด่วนเลิกเหล้าได้ร่วมออกบูธภายในงาน งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลและพบปะเครือข่ายซุปเปอร์พ่อ-แม่ พอแล้วเหล้าเบียร์ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุขเพื่อเสริมสร้างให้สังคม ตนเองและครอบครัว

   

   

   

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด 1413 สายด่วนเลิกเหล้า ได้เข้าร่วมแถลงข่าว โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดและทีม 1413 และ คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ทีม 1413 สายด่วนเลิกเหล้าได้ร่วมออกบูธภายในงาน งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลและพบปะเครือข่ายซุปเปอร์พ่อ-แม่ พอแล้วเหล้าเบียร์ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุขเพื่อเสริมสร้างให้สังคม ตนเองและครอบครัว
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th