ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด 1413 สายด่วนเลิกเหล้า ได้จัดประชุมเชื่อมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลในการส่งต่อและติดตามผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดช่องทางในการส่งต่อและติดตามดูแลช่วยเหลือสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องด

    

   

   

   

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด 1413 สายด่วนเลิกเหล้า ได้จัดประชุมเชื่อมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลในการส่งต่อและติดตามผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดช่องทางในการส่งต่อและติดตามดูแลช่วยเหลือสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร

โดย รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด นายแพทย์พงษธร ยพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายแพทย์ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผอ. สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 แห่ง นับเป็นการร่วมมือ ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนขยายประโยชน์ต่อผู้รับบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th