สุรากับโรคปอด

ปอดเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สุราสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ โดย ดร. มาร์คมอสส์ แห่งมหาวิทยาลัยอิโมรี่ เป็นบุคคลแรกที่ได้ศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสุรากับความเสียหายของปอดไว้ในปี ค.ศ. 1990 และนับแต่นั้นมา การศึกษาเรื่องสุรากับผลกระทบต่อปอดก็มากขึ้น

ผู้ที่มีภาวะติดสุรา มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดบวมและโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่ม ทั้งนี้เนื่องจากสุราจะไปรบกวนการทำงานของโปรตีนคลอดิน (claudin proteins) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการกักเก็บอากาศในปอดและกั้นของเหลวไม่ให้ไหลเข้าสู่ปอด  ดังนั้นเมื่อการทำงานของโปรตีนคลอดินเสียไป ก็จะทำให้น้ำไหลเข้าสู่ปอดได้ ซึ่งคนปกติที่มีสุขภาพปอดดี หากมีของเหลวไหลเข้าสู่ปอด ปอดก็จะมีการสูบออกได้ในทันทีอย่างง่ายดาย แต่สำหรับคนที่ปอดได้รับความเสียหายหรือติดเชื้อ ปอดจะไม่สามารถสูบน้ำส่วนเกินนี้ออกได้ จึงกลายเป็นโรคปอดบวม หรืออาจเกิดเป็นภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ในที่สุด  ดังนั้น การลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวนี้ ก็คือการหยุดดื่มสุรานั่นเอง

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

Rennie, S. (2009). Lungs. Retrieved March 20, 2012, from http://www.alcoholanswers.org/alcohol-education/health-topics/alcohol-and-lungs.cfm
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th