สุรากับระบบสืบพันธ์

               การเสื่อมสมรรถภาพในผู้ชายคือ อาการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่เพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะหลั่งเร็ว หรือมีอาการปวดเวลาหลั่ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ ซึ่งมาจากสาเหตุสำคัญคือการดื่มสุรา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่หัวใจและหลอดเลือดโดยตรงจนอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงในส่วนอวัยวะเพศไม่เต็มที่ และส่งผลต่อการเกิดสมรรถภาพทางเพศตามาในที่สุด

               ผู้มีปัญหาการดื่มสุราบางคนอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า การดื่มสุราช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ แต่ในความเป็นจริงสุราจะทำให้ความไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแค่ในช่วงแรกเท่านั้น แต่จะทิ้งผลกระทบต่อหลอดเลือดในบริเวณนั้นเอาไว้เป็นวงกว้าง เช่น หลอดเลือดตีบตัน หรือทำให้มีไขมันเกาะที่เลือดเป็นจำนวนมาก ยิ่งหากดื่มอย่างต่อเนื่อง ในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้ จนเกิดเป็นปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตามมาในที่สุด

               การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนี้ ผู้ป่วยมักรู่สึกเสียความมั่นใจเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อภาวะจิตใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจเกิดอาการซึมเศร้า ดูแลตัวเองน้อยลง ขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบต่อไปในเรื่องของหน้าที่การงาน และสัมพันธภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่สมรส ซึ่งอาจลุกลามเป็นปัญหาครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นได้

               การรักษาเบื้องต้นคือ การลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่นรับทานอาหารที่มีกากามาก  อาหารที่มีไขมันต่ำ ลดเกลือ หยุดดื่มสุรา ร่วมกับการปรับอารมณ์จิตใจให้เป็นปกติ และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีของชีวิตคู่ สมรรถภาพของคุณก็อาจกลับคืนมาเป็นปกติ
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th