ทำไมบำบัดตั้งหลายครั้งยังไม่หายอีก

อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้ดื่มหรือญาติบางคนมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดรักษานั่นคือ พาไปบำบัดรักษามาหลายครั้งแล้ว แต่ทำไมยังผู้ดื่มยังเลิกไม่สำเร็จ พอกลับบ้านก็กลับมาดื่มเหมือนเดิม ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการรักษา และท้อแท้ใจ ไม่มีทางออก

โดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ผู้ดื่มผ่านการพบแพทย์หรือบำบัดรักษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ อาจมีได้จากหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้

1. ผู้ดื่มไม่พร้อมที่จะเลิก ไม่เต็มใจ หรือถูกบังคับให้เลิก ซึ่งความไม่พร้อมด้วยตนเองเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดขวางการบำบัดรักษา ผู้ดื่มอาจเข้าร่วมโปรแกรมการบำบัด แต่ไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการบำบัด เพราะรู้สึกไม่พอใจ หรือต่อต้านการบำบัด ดังนั้นการเข้าบำบัดรักษาโดยที่ผู้ดื่มมีแรงจูงใจที่จะบำบัดด้วยตนเอง จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขามีโอกาสเลิกสุราได้สำเร็จ

2. สภาพแวดล้อมหลังกลับจากการบำบัดรักษา กล่าวคือ หลังจากออกจากสถานบำบัด หรือโรงพยาบาล สภาพแวดล้อมของที่บ้าน อาจทำให้เกิดการกลับมาดื่มซ้ำได้ง่าย เช่น มีเพื่อนชวนดื่ม บ้านเป็นร้านขายของชำ ซึ่งมีการขายสุราร่วมด้วย หรือมีการตั้งวงดื่มสุราบริเวณแถวบ้าน เป็นต้น ซึ่งสภาพการณ์เหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอยากดื่ม และหลีกเลี่ยงที่จะพบได้ยาก อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่าจิตใจที่เข้มแข็ง เป้าหมายที่ชัดเจน และการฝึกฝนที่จะรู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ จะนำพามาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนี้ อาจหาตัวช่วยเพิ่มเติม เช่น พูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม หากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจที่จะดื่ม เป็นต้น

3. ความคิดที่ประมาท นั่นคือ หลายคนหยุดดื่มได้หลายเดือนแล้ว จึงคิดว่าตนเองควบคุมการดื่มได้ เมื่ออยู่ในงานสังคม หรือเพื่อนชวนดื่ม ก็ตั้งใจว่าจะดื่มเพียงนิดเดียว และคิดว่าไม่น่าเป็นอะไร แต่แท้ที่จริงแล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่ประมาท เพราะแม้ว่าจะเลิกสุราได้หลายเดือนแล้ว แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของการหยุดดื่ม ผู้ดื่มจะยังมีภาวะที่ "สมองไวต่อสุรา" อยู่ กล่าวคือ การดื่มสุราไม่ว่าจะปริมาณเท่าใดก็จะสามารถไปกระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการอยากดื่มต่อเนื่อง และควบคุมปริมาณการดื่มไม่ได้ ในที่สุดก็หวนกลับไปดื่มเหมือนเดิม หรืออาจดื่มมากกว่าเดิม ดังนั้นผู้ดื่มจึงควรระมัดระวังและรู้เท่าทันความคิดประมาทในส่วนนี้

4. การเข้ารับการบำบัดไม่ครบตามกระบวนการบำบัด กล่าวคือ หลายคนออกจากการบำบัดกลางคัน หลายคนเห็นว่าอาการดีขึ้นจึงขอออกจากการบำบัด หลายคนไม่ไปตามที่แพทย์นัด สาเหตุเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเลิกสุราไม่ประสบความสำเร็จ

จริงอยู่ที่ว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงของการแก้อาการถอนพิษสุราเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถหยุดดื่มได้โดยไม่เกิดอาการทรมาน และแพทย์อาจอนุญาตให้กลับมาดูแลตนเองที่บ้านได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ตามที่นัดไว้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไป ซึ่งก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ และมักถูกละเลย การฟื้นฟูสมรรถภาพมีทั้งแบบเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นขั้นตอนของการบำบัดรักษาทางจิตใจ มีกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรม รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากแอลกอฮอล์

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th