การส่งเสริมให้ผู้ดื่มเข้าสู่การบำบัดรักษา

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดสุราเข้าสู่การบำบัดรักษา มีดังนี้

  1. ให้ญาติค่อยๆพูดจูงใจผู้ป่วยเวลาที่ผู้ป่วยไม่ได้ดื่ม 
  2. พูดแสดงถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพที่เขาพอจะสนใจ  และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม  
  3. ไม่ต้องพูดว่าผู้ป่วยติดสุราและต้องไปเลิก  เพราะผู้ป่วยมักไม่ยอมรับ
  4. หากผู้ป่วยยังดื่มสุราอยู่  ญาติไม่จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับการดื่มสุรา  เช่น รอผู้ป่วยกลับบ้าน  จัดเตรียมอาหารรอรับ โทรศัพท์ลางานให้ ให้เงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม เป็นต้น  เพราะอาจเป็นการให้รางวัลกับพฤติกรรมดื่มสุรา
  5. ญาติควรหันกลับมาดูแลตนเองมากขึ้น เพราะอารมณ์ที่เครียดไม่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น  ญาติควรระวังตัว  อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยทำร้าย  ควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะผู้ป่วยเมาสุรา
  6. หากผู้ป่วยมีความก้าวร้าวรุนแรง อาจต้องหาคนมาช่วยหรือแจ้งตำรวจ เพื่อระงับเหตุหรือช่วยนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช หรือศูนย์บำบัดยาเสพติด
  7. หากผู้ป่วยยังไม่ยอมไปพบแพทย์  ญาติอาจไปพบแพทย์ก่อน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรัง และคำแนะนำในการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์
  8. หากญาติมีอาการเครียดมาก ควรปล่อยวางผู้ป่วยไปก่อน ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลตนเองก่อน เมื่อตนเองดีขึ้นแล้ว จึงเริ่มต้นคิดแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยต่อไป

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th