การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยสุรา

1413 สายด่วนเลิกเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราร่วมกับ ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยสุรา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม พลโท อรุณ เชาวนาศัย ชั้น 15

ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th