เลิกเหล้าอยู่ที่ใจใช่หรือไม่

การดื่มสุราต่อเนื่องมายาวนานหลายปี  จะทำให้สมองของผู้ดื่มเกิดการเสพติด  สมองจะดื้อต่อสุรา ต้องดื่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม  หากหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มลง ก็มักมีอาการถอนตามมา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น ประสาทตื่นตัว ประสาทหลอน หูแว่ว คิดหลงผิดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการลมชัก ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะมีอาการสมองสับสน

เป็นเรื่องจริงที่ "ความตั้งใจ" เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การหยุดดื่มนั้นสำเร็จ ทั้งการหยุดดื่มด้วยตัวเอง และการเข้าบำบัดรักษาในสถานพยาบาล แต่สำหรับผู้ที่มีอาการถอนสุราดังกล่าวร่วมด้วย การหยุดดื่มสุราด้วยใจอาจไม่เพียงพอ ความทรมานจากอาการถอนสุราอาจเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ดื่มทนต่ออาการถอนสุราไม่ไหว และกลับมาดื่มสุราต่อไป

การบำบัดรักษาเพื่อถอนสุราเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยรักษาเพื่อบรรเทาอาการถอนสุรา และป้องกันอาการถอนสุรา โดยแพทย์จะให้ยาชดเชยเพื่อการถอนสุรา จนพ้นระยะที่ถอนรุนแรงไปจนปลอดภัย  ระยะเวลาการรักษา ประมาณ 7-14 วัน

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น12 ห้อง12027
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณสิตางศุ์ จิตรุ่งวิลัย

โทรศัพท์ : 092-297-4767, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th