บำบัดแล้วเลิกได้จริงไหม

การดื่มสุราสามารถส่งผลต่อผู้ดื่มและคนรอบข้างได้หลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม หน้าที่การงาน  เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาทางด้านกฎหมาย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ดื่มตัดสินใจไปบำบัดรักษา หรือคนรอบข้างพาผู้ดื่มไปบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งหลายครั้งพบว่า ผู้ดื่มบางคนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ  แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายคนที่ออกมาแล้วยังดื่มเหมือนเดิม ดังนั้นแล้ว การบำบัดรักษาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริงหรือไม่

การที่ผู้ดื่มจะสามารถเลิกสุราได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

  1. ผู้ดื่มมีความตั้งใจเลิกสุราโดยเด็ดขาด 
  2. ผู้ดื่มเข้าร่วมโปรแกรมการบำบัดรักษาได้ครบตามกำหนด 
  3. ครอบครัวให้โอกาสและสนับสนุนร่วมกับแพทย์

 

จะเห็นได้ว่า การบำบัดรักษาเพื่อเลิกสุราเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเลิกสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกสุราและเข้าร่วมการบำบัดอย่างต่อเนื่อง หากผู้ดื่มที่ไม่พร้อมในการบำบัดรักษา ก็อาจทำให้กระบวนการรักษาเป็นไปได้ช้า หรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาลง  ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะกลับไปดื่มซ้ำได้

และท้ายที่สุด การที่ครอบครัวคอยอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจ และสนับสนุนให้เกิดการหยุดดื่ม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผู้ดื่มมีกำลังใจที่จะต่อสู้ จนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th