Logo alt

ปรึกษาทางโทรศัพท์

ผู้รับบริการสามารถโทรเข้าหมายเลข 1413 เพื่อขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์จากผู้ให้การปรึกษา โดยบริการของเรา

  • ให้บริการสำหรับคนไทย
    • ผู้ที่ต้องการเลิกดื่มแอลกอฮอล์
    • ครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
  • เป็นการบริการปรึกษาพื่อการเลิกสุราเท่านั้น
  • เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์
  • นอกเวลา หรือวันหยุด มีระบบฝากข้อความ ชื่อ และเบอร์โทรกลับ
  • ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลิกสุรา ทางระบบอัตโนมัติ สายด่วน 1413  ทุกวันตลอด 24 ชม.
  • ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาเลิกสุราทางไปรษณีย์ (ส่งเอกสาร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th